Paczków, opolskie

Tajemniczy klimat dawnych dziejów

Od niepamiętnych czasów Paczków nazywany jest „Polskim Carcassonne”, a to z uwagi na znakomicie zachowany pierścień murów obronnych, które okalają jego centrum. Miasto idealnie zachowało swój historyczny charakter i kusi turystów wieloma świetnie zachowanymi zabytkami oraz przepełnionym średniowieczną tajemniczością klimatem.

Paczków i jego okolice wyróżniają się ciekawymi zabytkami kultury i licznymi walorami przyrodniczo-krajoznawczymi, m.in. zróżnicowaną rzeźbą terenu, sąsiedztwem dwóch zbiorników wodnych (Jezioro Otmuchowskie i Zalew Paczkowski) oraz bliskością Kotliny Kłodzkiej. Warto wybrać się w te tereny, jeśli chce się zwiedzić kameralne, pełne uroku i średniowiecznej tajemniczości miasto oraz poobcować z piękną, bardzo malowniczą i niezwykle spokojną okolicą Przedgórza Sudeckiego.

Gmina Paczków liczy niewiele ponad 13 tys. mieszkańców, z których ok. 8 tys. mieszka w mieście, a ok. 5 tys. w 12 sołectwach. Powierzchnia gminy wynosi niespełna 80 km2, co sprawia, że Gmina Paczków jest jedną z mniejszych gmin Opolszczyzny.

Paczków został ulokowany przez biskupa wrocławskiego Tomasza I w 1254 r. i od samego początku był grodem warownym, który miał za zadanie chronić południowo-zachodniej granicy księstwa biskupiego. Ze względu na charakter miasta, prawdopodobnie już na samym początku jego istnienia zostało ono ufortyfikowane i to podwójnymi murami. Do dziś zachowały się kamienne mury wewnętrzne, które otaczają miasto regularnym owalem o długości ok. 1200 metrów. W ich ciągu znaleźć można 19 baszt łupinowych (dawniej było ich 24).

Elementami zachowanych obwarowań Paczkowa są także trzy wieże bramne - Wrocławska, Kłodzka i Ząbkowicka - oraz brama Nyska. Fortyfikacyjny charakter miasta tworzy również potężny XIV-wieczny kościół warowny, uchodzący za najsłynniejszą tego typu budowlę w Europie Środkowej oraz książkowy przykład gotyckiej architektury sakralnej.

Historyczną atmosferę Paczkowa potęguje kameralny, utrzymany w dawnych proporcjach i przepełniony zabytkowymi kamienicami rynek, pośrodku którego dominuje ratusz z piękną renesansową wieżą. Warto również obejrzeć z bliska owiany licznymi legendami Dom Kata, w których, według podań, urzędował niegdyś miejski oprawca.

Spacerując po Paczkowie nie można również zapomnieć o wizycie w Muzeum Gazownictwa - to jedyny w Polsce, gruntownie zmodernizowany obiekt, gdzie zachowały się w całości urządzenia do produkcji gazu miejskiego.

Gość