Ojców, małopolskie

Najmniejszy Park Narodowy

Kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, znajduje się najmniejszy park narodowy w Polsce. Nie oznacza to jednak, że jest on gorszy od innych. Odwiedzając Ojców na weekend, odnajdziemy wiele atrakcji, które występują w największych parkach narodowych. Dodatkowo w parku znajduje się spora liczna różnych gatunków fauny i flory. Jedak najważniejsze jest to, że weekend w Ojcowskim Parku Narodowym, to weekend zdecydowanie aktywny.

Będąc w Ojcowie lub jego pobliżu, proponuję wybrać się na całodniową (lub dwudniową) wycieczkę pieszą po Ojcowskim Parku Narodowym. Zwiedzanie można rozpocząć od samego serca parku, czyli od Ojcowa. W miejscowości tej można zobaczyć Hotel pod Łokietkiem.dzisiaj mieszczący muzeum parku, czy Hotel pod Kazimierzem - dzisiejszą bibliotekę OPN. Na uwagę zasługuje również centrum Ojcowa, czyli budynki Bazaru Warszawskiego oraz Na Postoju. Ten drugi budynek kryje w sobie interesujące okazy roślin. Innymi ciekawymi obiektami w są: ruiny zamku, kaplica "Na Wodzie", oraz młyny.
Trasa wycieczki zaczyna się w Ojcowie. Następnie można kierować się do Zamku w Pieskowej Skale. Podczas drogi można podziwiać zmienne, każdą porą roku inne, okazałe uroki parku. Kilkadziesiąt metrów od zamku, w kierunku południowym, stoi najbardziej znana skałka Ojcowskiego Parku Narodowego, legendarna Maczuga Herkulesa. Natomiast udając się w drogę powrotną, warto przejść przez Wolę Kalinowską - oczywiście ze względów widokowych. Następne ciekawe pozycje na trasie wycieczki, to dwie interesujące jaskinie Łokietka oraz Ciemna.
Dla zmęczonych wędrowników, już tutaj można zakończyć wycieczkę, gdyż jaskinie znajdują się bardzo blisko Ojcowa - czyli miejsca naszego początku. Jednak dla chcących spacerować dalej polecam wycieczkę w przeciwnym kierunku (niż do zamku), do Prądnik Korzkiewskich.
Tekst: Rioter, zdjęcia: Fotografia - FOTO.brat.pl
Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956, jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Znajduje się on w Polsce południowej, w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. Obejmuje część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych. Położony jest na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. W XIX w. przyroda OPN ponosiła wielkie straty – wycinano całe drzewostany, rozkopywano jaskinie by wydobyć nagromadzony w nich nawóz, odłamywano skalne nacieki. Równocześnie jednak dokonywano tu pierwszych odkryć archeologicznych, naukowcy opisywali rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a piękno Doliny Prądnika przyciągało pierwszych turystów. W prasie pojawiały się głosy o konieczności ochrony tego unikalnego przyrodniczo miejsca, a światli ziemianie i przedsiębiorcy starali się zapobiec dalszej jego dewastacji wykupując jego tereny z rąk prywatnych. Amator-archeolog Jan Zawisza, właściciel Ojcowa rozpoczął wykupy od wrocławskich kupców, którzy bez skrupułów wycinali lasy, kontynuował wykupy następny właściciel Jan Krasiński, założona z inicjatywy Adolfa Dygasińskiego spółka akcyjna wykupiła zamek w Pieskowej Skale, pod koniec XIX w. założono muzeum regionalne w Ojcowie.
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika miały już miejsce przed drugą wojną światową. Projekt utworzenia rezerwatu przyrody w Dolinie Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem prof. Władysława Szafera już w 1924. Z jego też inicjatywy opracowano pierwszą monografię przyrodniczą Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej i zaprojektowano pierwszy rezerwat przyrody, który według jego autorów (prof. Szafer i inż. S. Richter) miał służyć nauce jako teren badań naukowych, a dla turystów przygodnie odwiedzających te strony oraz dla letników (...) stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych.
Do utworzenia rezerwatu przed II wojną światową jednak nie doszło, a plany te zaczęły być realizowane dopiero w 1953. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 1956 utworzono Ojcowski Park Narodowy. Był szóstym z kolei parkiem narodowym w Polsce. W 1981 r. ustanowiono wokół OPN strefę ochronną, tworzoną przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Po korekcie granic w 1997 r. powierzchnia tej strefy wynosi obecnie 6777 ha.
- Ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie
- Późnorenesansowy Zamek w Pieskowej Skale
- Kaplica "Na Wodzie"
- Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku
- Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Wł. Szafera.
- Jaskinia Łokietka
-Jaskinia Ciemna

(Link do OPN w wiikipedii)

Rioter