Bory, pomorskie

Malownicza agroturystyka

Morenowe wzgórza, czyste jeziora, gęste lasy, malownicze łąki, pola i zagubione wśród nich agroturystyczne osady. Ten malowniczy krajobraz kojarzy się z ziemią bytowską, leżącą w zachodniej części, do której zaprasza nie tylko cisza i spokój, ale i aktywny wypoczynek.

Poznanie ziemi kaszubskiej, umożliwiają turystom dobrze oznakowane szlaki turystyczne i liczne ścieżki przyrodnicze. Pagórkowate tereny oraz duże połacie leśne w okolicach Bytowa zachęcają do wielogodzinnych pieszych i rowerowych wycieczek. Czyste jeziora przyciągają amatorów kąpieli, sportów wodnych i wędkarzy, a rozległe kompleksy leśne zbieraczy runa leśnego. Cennymi elementami środowiska przyrodniczego w gminie Bytów są jeziora lobeliowe i torfowiska kotłowe z charakterystyczną fauną i florą. Miłośnicy przyrody znajdą swoje ścieżki przyrodnicze wyznaczone w okolicach Rekowa pn. "Atrakcje okolic Rekowa" i "Wśród leśnych jezior i bagien". W samym środku tych atrakcji turystycznych znajdą Państwo gospodarstwa agroturystyczne, w których wypoczniecie po wspaniałych wędrówkach, spędzicie miło czas przy ognisku lub zwyczajnie posiedzicie w ciszy i spokoju. Jednym z takich gospodarstw jest Gospodarstwo Agroturystyczne Anety i Mariusza Szwindowskich. To Posiada ono własny, zarybiony staw w którym za zgodą właścicieli możne oddać się relaksującym połowom (http://bory_na_kaszubach.agrowczasy.pl, tel. 0604-57-57-32).

Co wiemy o Ziemi Bytowskiej?

Położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w strefie pojeziernej krainy określonej nazwą Pojezierza Pomorskiego. Początki zwartego osadnictwa słowiańskiego w tym rejonie przypadają na okres VII - VIII wieku n. e. W XII w. Ziemia Bytowska wchodziła w skład odrębnego księstwa słowiańsko - słupskiego i należała do kasztelani słupskiej. W 1 poł. XIII w. wschodnia część księstwa przeszła pod zwierzchnictwo książąt władających Pomorzem Gdańskim. Opanowana w początkach XIV stulecia przez Brandenburczyków, dostała się za sprawą margrabiego Waldemara, wraz z całym księstwem słowiańsko - słupskim, w ręce książąt zachodniopomorskich Warcisława IV i Bogusława IV (1317). W 1321 r. książe Warcisław IV nadał Ziemię Bytowską w lenno swojemu marszałkowi nadwornemu Heningowi Behrowi. Następnie oddano ziemię całego księstwa w czasowe użytkowanie Krzyżakom. Dokumentem z 12 lipca 1346 r. nadali istniejącej tu osadzie grodowej prawa miejskie i pod koniec XIV wieku przystąpił Zakon do budowy warownego zamku w Bytowie.

Co warto zobaczyć

Aby dowiedzieć się o dalszej historii pięknej Ziemi Bytowskiej należy podążyć szlakiem jej zabytków:

Bytów:
- zamek pokrzyżacki z przełomu XIV i XV wieku,
- Muzeum Zachodnio-Kaszubskie,
- gotycka wieża kościoła p.w. św. Katarzyny z I połowy XIV wieku,
- cerkiew p.w. św. Jerzego,
- klasycystyczny budynek Poczty Konnej z przełomu XVIII i XIX wieku,
- XIX-wieczny granitowy most kolejowy nad rzeką Borują (herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i niemieckich kolei),
- rezerwat Las nad Jeziorem Mądrzechowskim,
- jezioro Jeleń (strefa ciszy, kąpielisko);

Płotowo:
- dworek Styp-Rekowskich z 1831 roku,
- Muzeum Szkoły Polskiej,
- wieża widokowa na Górze Siemierzyckiej,
- ścieżki "Atrakcje przyrodnicze okolic Rekowa", "Wśród leśnych jezior i bagien";

Niezabyszewo:
- XVI-wieczny kościół p.w. św. Mikołaja,
- dworek wolnych sołtysów, organistówka z 1883 r.,
- rowerowy Szlak Zwiniętych Torów;

Pomysk Wielki:
- rezerwat wodno-florystyczny Jezioro Głęboczko,
- neogotycki kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP;

Gostkowo:
- rezerwat leśno-krajobrazowy Gołębia Góra,
- dwór z początku XIX w.

Pyszno:
- rezerwat Bukowa Góra nad Pysznem,
- ścieżka przyrodniczo-historyczna "Szlakiem Otto Smaliana";

Soszyca:
- elektrownia wodna Struga z 1898 r. - najstarsza czynna elektrownia wodna w Europie;

Gałąźnia Mała:
- elektrownia wodna Gąskowo z 1913 r.

Borzytuchom:
- zabytkowe dzwony z 1449 i 1487 r.

W powiecie bytowskim:
- kościół Bożego Ciała z 1699 r. w Jasieniu
- kościół z XIX w. w Kołczygłowach, w którym ślub brał Otto von Bismarck
- XVIII-wieczne kościoły w Borzyszkowach i Brzeźnie Szlacheckim
- cmentarzysko kurhanowe i grodzisko na wyspach jeziora Bobięcińskiego
- ryglowy kościół w Ugoszczy z rokokowym ołtarzem głównym i barokowymi ołtarzami bocznymi, są tam także pochodzące z XVIII w feretrony
- kościół w Sominach (dawniej był on zborem luterańskim) z lat 1755-1757.

Szwindzia