Pszczyna, śląskie

W muzeum zamkowym...

Aby poruszyć własną renesansową wyobraźnię, która czai się w naszej głowie, trzeba koniecznie wybrać się do Pszczyny. W miejscowości tej znajduję się piękny, dwupiętrowy zamek, z 48 ha parkiem. Jednak nie tylko zespół zamkowo-parkowy jest jedyną atrakcją. Pszczyna kryje w sobie też wiele innych walorów turystycznych.

W województwie śląskim, znajduje się małe miasto zwane Perłą Górnego Śląska. Zresztą bardzo trafnie. Pszczyna posiada wspaniałe walory turystyczno-rekreacyjne. Każdy odwiedzający Pszczynę koniecznie musi zobaczyć jej piękne tereny parkowe, bardzo ładny rynek – tuż w przy zamku, oraz najważniejsze, czyli zamek wraz z parkiem. Zamek pszczyński, dawna rezydencja książąt Hochberg von Pless – klasycystyczny pałac magnacki w Pszczynie który wraz z 48 ha parkiem tworzy zespół pałacowo-parkowy. W Zamku Pszczyńskim mieści się najzasobniejsze w eksponaty muzeum wnętrz w Polsce. Brak jest informacji co do daty powstania w tym miejscu budowli zamkowej. Można przyjąć, że powstał on w miejscu piastowskiej warowni z fosą i wałami ziemnymi z XI lub XII wieku. W tym czasie miał być głównie używany jako siedziba myśliwska. Samo miasto, a razem z nim zamek, wzmiankowane jest 1303. W 1433 zamek opiera się najazdowi husyckiemu z czego wywodzimy, że w tym czasie był ufortyfikowany i otoczony fosą. Do dziś pod częścią zamku zachowały się gotyckie piwnice, a wmurowana w grube mury gotycka baszta używana była jako sekretna klatka schodowa.

W drugiej połowie XVI wieku zamek zostaje przebudowany w stylu renesansowym, następnie w latach 1680 a 1698 poddany zostaje modernizacji przez budowniczego Consilio Miliusa. W tym czasie zamek ma dwa równoległe skrzydła i jego rzut wpisuje się w zniekształcony prostokąt.

7 lipca 1737 zamek zostaje zniszczony przez pożar. W latach 1738 – 1768 trwa odbudowa zamku w stylu barokowym. Dobudowane zostaje trzecie skrzydło łączące dwa istniejące, a budowla nabiera regularności. Rzut zamku przypominał literę U z półotwartym dziedzińcem wewnętrznym.

W latach 1870 do 1876 dokonana zostaje przez francuskiego architekta Aleksandra Destailleura przebudowa zamku w stylu klasycyzmu francuskiego. Budowla nabiera wyglądu pałacu. Zostaje zabudowany wewnętrzny dziedziniec. W jego miejscu powstaje sień wjazdowa oraz reprezentacyjna klatka schodowa wzorowana na Wersalu. Na pierwszym piętrze powstaje reprezentacyjna sala jadalna. Zmienione zostają elewacje oraz przebudowany dach. W tym kształcie rezydencja przetrwała do dziś. Dziś jest tam muzeum. Placówka jest wpisana do Państwowego Rejestru Muzeów

Czasy współczesne

W zamku urządzone jest muzeum wnętrz pałacowych. Szczęśliwym zrządzeniem losu ocalało ponad 80% wystroju wnętrz. Na podstawie przekazanej przez rodzinę książąt Hochberg von Pless dokumentacji fotograficznej odtworzono wnętrza magnackiej rezydencji z przełomu XIX i XX wieku, w tym apartamenty cesarza Niemiec Wilhelma II, który wraz ze swoim sztabem przebywał w zamku w czasie I wojny światowej w latach 1914–1917. Państwowe Muzeum Zamkowe w Pszczynie nagrodzone zostało honorowym dyplomem Europa Nostra.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Pszczyński (GNU Free)

Rioter