Częstochowa, śląskie

Dla ciała i duszy

Rocznie odwiedza ją ponad 4 miliony turystów i pątników. W sezonie pielgrzymkowym mieszkańcy uciekają z miasta, a Ci, co pozostają unikają jazdy samochodem w okolicach centrum. Mowa tutaj o Częstochowie, znanej głownie dzięki Jasnej Górze i pielgrzymkom. Jednak to nie wszystko.

Jasna Góra – dla duszy
Celem wielu pielgrzymek jest zespół klasztorny zakonu paulinów. Jasna Góra jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzący z Bełza.

Bazylika Krzyża Świętego
Bazylika usytuowana jest pomiędzy kruchtą prowadzącą do kaplicy św. Antoniego z Padwy, a dziedzińcem głównym. Po lewej stronie bazyliki znajdue się cel wszystkich pielgrzymek: Kaplica Matki Bożej. Kaplica ta składa się z trzech części, w najstarszej z nich znajduje się cudowny obraz.
Obraz odsłaniany jest uroczyście o godzinie 6:00 i 15:00. Jednak godziny te bywają często zmieniane.

Wieża
Jasnogórska wieża, dzięki której klasztor widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów, powstała dopiero w latach 1617-1622. Pięciokrotnie została odbudowana po pożarach.
Obecnie wieża mierzy 106,3 m (17 m więcej od swojej poprzedniczki), jest odchylona od pionu o 78 cm. Jej podstawa pochodzi z 1714, a resztę dobudowano w 1906. Pod jej podstawą znajduje się zasypana średniowieczna studnia.
Na wieżę prowadzi 516 schodów. Pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, usytuowany jest wyposażony w 36 dzwonów zegar. Napędza się samoczynnie mechanizmem trzech przeciwwag i co kwadrans wygrywa melodie maryjne.

Arsenał
Miejsce, w którym pokazane są głównie militaria. Jednak obok nich przechowywane tam są cenne dokumenty, kopia Cudownego Obrazu czy odznaczenia i ordery.
Czynny od 9:00 do 17:00

Skarbiec NMP
W latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią specjalne pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. Jego obecny wystrój pochodzi z początku XX wieku i jest dziełem architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. W skarbcu zgromadzone są dary zwane wotami, o różnym charakterze i wymowie. Obok eksponatów o wielkiej wartości artystycznej, jak monstrancje, kielichy, czy biżuteria, znajdują się inne, mające walor pamiątkowy i uczuciowy, zawierające cząstkę ludzkiego życia; cierpienia, radości, doznanych łask.
Czynny od 9:00 do 17:00

Dziedziniec główny i gospodarczy
Podział na dziedziniec główny i gospodarczy nie jest wyraźnie zarysowany architektonicznie, dlatego przyjęto że dziedziniec główny ograniczony jest od zachodu wschodnią ścianą "Domów Muzykantów" oraz jej przedłużeniem.
Dziedziniec główny prowadzi do Sali Jana Pawła II, Kaplicy św. Antoniego (a dalej Bazyliki), wieczernika, na wały i bramą na wieżę oraz na dziedziniec przed Kaplicą Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Dziedziniec gospodarczy (większy od głównego) natomiast do Pokoi Królewskich, arsenału, Sali o Kordeckiego, Muzeum 600-lecia i także na dziedziniec przed Kaplicą Cudownego Obrazu.

Aleja NMP – dla ciała
Aleja NMP to miejsce spotkań młodzieży. Odbywają się tutaj liczne koncerty i imprezy miejskie. Na całej długości alei, znajdują się liczne sklepy i punkty handlowe. Można tutaj nabyć pamiątki, odzież czy sprzęt AGD.
Największą popularnością na alei NMP cieszą się liczne restauracje, puby i dobrze schowane dyskoteki. O ile poza sezonem pielgrzymkowym można tutaj spokojnie zjeść kolację czy posiedzieć przy kawie, o tyle w gorącym sezonie nie ma szansy, aby wybrać się gdziekolwiek bez rezerwacji.
W restauracjach, ludzie wymieniają się miejscami jak w filmach Barei. Na każdym kroku czai się tłok, a na długich i szerokich chodnikach bawi się licznie zgromadzona młodzież.
Tak samo dzieje się w dyskotekach, które są przepełnione...

Inne...
Częstochowa to nie tylko aleja NMP i Jasna Góra, to również miasto pięknych parków, i wielu marketów. Jednak miejscami godnymi polecenia są jeszcze: Muzeum Częstochowskie, oraz kościoły św. Jakuba czy św. Andrzeja i Barbary.

Artykuł opracowany na podstawie (Wikipedii). Zdjęcia archiwalne weekends.pl

Blondi