Jaworzyna Śląska, dolnośląskie

W kolejarskim muzeum

Ogrodzony teren Muzeum obejmuje około 2,5 ha, jest miejsce na biwak z zapleczem socjalnym. Na terenie Muzeum można zorganizować piknik lub grilla, a po zabawie, można się przespać w przedziale sypialnym lub salonowym, a na fotoamatorów czeka pokój zwany punktem obserwacyjnym.

Historia

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku na terenie historycznej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej. Po ponad rocznych staraniach zmierzających do ratowania kolekcji parowozów i lokomotyw zgromadzonych w Jaworzynie Śląskiej Muzeum wydzierżawiło teren wraz z eksponatami od Gminy Jaworzyna Śląska. Od 2005 roku Muzeum jest już działającą pod nadzorem Ministerstwa Kultury organizacją pożytku publicznego zajmującą ochroną dziedzictwa kultury technicznej Śląska.
Zbiór eksponatów przejęty od PKP składał się z 34 lokomotyw, 41 wagonów i 8 maszyn warsztatowych. Wszystkie te obiekty były niesprawne technicznie, a niektóre w stanie całkowitej ruiny. Stan zabudowań biurowych, warsztatu oraz hali parowozowni okazał się również zły. Podczas pierwszego etapu działalności Muzeum wykonano szereg prac porządkowych i zabezpieczających. W wyremontowanych pomieszczeniach urządzono biura oraz nowe pomieszczenia ekspozycyjne. Zorganizowana została również baza noclegowa w specjalnie zakupionym do tego celu wagonie sypialnym. Po niezbędnych naprawach infrastruktury przystąpiono do renowacji zgromadzonego taboru kolejowego oraz zakupów nowych eksponatów.

Ekspozycje

Obecnie Muzeum udostępnia ekspozycję obejmującą zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy od roku 1890 do lat 70-tych XX w. Zbiór składa się z ponad 50 lokomotyw (pochodzenia polskiego, niemieckiego, austryjackiego, angielskiego i amerykańskiego), około 50 wagonów oraz żurawi kolejowych i pługu odśnieżnego. Cały zbiór ustawiony jest w wachlarzowej hali z 19-toma stanowiskami oraz na 1,5 km torów.
Poza taborem kolejowym do Muzeum przybyła także unikatowa kolekcja motocykli Harley-Davidson i Indian. Modele z lat 1924-1978 zostały pieczołowicie odrestaurowane i obecnie są sprawne technicznie.
W zabytkowych pomieszczeniach dawnej parowozowni zorganizowano szereg tematycznych ekspozycji poświeconych historii techniki i przemysłu. Do zwiedzana udostępnione są wystawy maszyn i urządzeń przemysłowych, rolniczych i stolarskich, komputer ODRA z 1974 roku, , maszyny poligraficzne, urządzenia rzemieślnicze, urządzenia gospodarstwa domowego rodowodem ze Śląska.
Turyści mogą również zwiedzić wystawę poświęconą historii komunikacji, którą tworzą zabytkowe radioodbiorniki, dalekopis, telefony i centralki telefoniczne. Ciekawą propozycją dla dzieci i młodzieży jest Muzeum Zabawkarstwa Samochodowego.
W dwóch historycznych pociągach została otwarta wystawa poświęcona „Roli kolei w przesiedleniach po II wojnie światowej”, obrazująca migracje i losy ludności na terenie Ślaska po II wojnie.
Uruchomiona została makieta kolejowa w skali H0 sterowana autentycznymi urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Dla turystów udostępniamy również drezynę do jazd rekreacyjnych na torach Muzeum.

Atrakcje, imprezy kulturalne, noclegi…

Muzeum zajmuje się organizacją różnego rodzaju imprez okolicznościowych i stałych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i hobbystów. Ogrodzony teren Muzeum obejmuje około 2,5 ha, jest miejsce na biwak z zapleczem socjalnym. Na terenie Muzeum można zorganizować piknik lub grilla. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się ogrodzony parking. Muzeum dysponuje bazą noclegową w standardzie turystycznym oferując miejsca w 1-,2-, i 3-osobowych przedziałach wagonów sypialnych i salonowych oraz dla fotoamatorów pokój – punkt obserwacyjny.
Więcej informacji możecie Państwo naleźć na naszej stronie: www.muzeumtechniki.pl

Gość